Thursday, April 30, 2009

info bahasa

Khamis, April 23, 2009

BM K2 : ANALISIS SOALAN TATABAHASA (S3B)

2004 (N)
Tulis petikan di bawah ini dalam bentuk cakap ajuk

2005 (J)
Tukar ayat pasif di bawah menjadi ayat aktif

2005 (N)
Tukar ayat pasif di bawah kepada ayat aktif

2006 (J)
Cerakinkan ayat majmuk menjadi 6 ayat tunggal

2006 (N)
Cerakinkan setiap ayat majmuk di bawah kepada dua ayat tunggal

2007 (J)
Buat 6 ayat perintah

2007 (N)
Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif

2008 (J)
Tukar ayat bersusunan biasa di bawah kepada ayat bersusunan songsang

2008 (N)
Tentukan pola ayat dasar


2009 (J) DAN 2009 (N)

Kemungkinan : SILA BERI PERHATIAN DAN TUMPUAN YANG LEBIH

1. Cakap Ajuk dan Cakap Pindah
( Kali akhir tahun 2004 )

2. Gabung ayat tunggal menjadi ayat majmuk
( Kali akhir sebelum 2004 )

3. Tentukan kata dan frasa dalam ayat
Contoh : senaraikan kata kerja transitif dalam ayat diberi.

4. Analisis bentuk ayat
Contoh : Nyatakan satu ayat majmuk komplemen daripada petikan.

sumber ; cikgu Razak

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home