Thursday, May 14, 2009

Panduan

Tugas Guru

Tugas guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah seperti berikut;

 • Mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam dan boleh mengajarmata
  pelajaran yang telah ditetapkan untuknya
 • Melengkapkan segala butiran yang diperlukan dalam Buku Persediaan Mengajar dan
  menyerahkan kepada Guru Besar / Pengetua pada bila-bila masa yang
  diperlukannya.
 • Mengambil tahu akan
  perubahan yang berlaku dalam sukatan pelajaran dan format
  soalan.
 • Menyampaikan bahan-bahan pelajaran dengan menggunakan kaedah yang paling berkesan.
 • Menyediakan rancangan pelajaran masing-masing dan merekodkan pengajaran dalam Buku Rekod Mengajar.
 • Merancang kerja-kerja rumah bagi pelajar dengan secukupnya dan memastikan pelaksanaannya berkesan.
 • Memeriksa buku-buku latihan pelajar dan menghantar buku-buku latihan tersebut kepada Guru Besar / Pengetua apabila dikehendaki untuk berbuat demikian.
 • Mengadakan ujian bulanan
  dan merekodkan markah ke dalam Buku Rekod
  Pengajar.
 • Menyediakan soalan-soalan
  peperiksaan dan memeriksa jawapan-jawapan mengikut skema yang telah ditentukan dan memberi markah peperiksaan kepada guru-guru kelas.
 • Menganalisis keputusan semua
  ujian bulanan dan peperiksaan sekolah dan awam bagi mata pelajaran yang diajar.
 • Mengambil berat terhadap kemajuan dan pencapaian para pelajarnya.
 • Menanam semangat
  kepimpinan, kesedaran sivik dan akhlak yang baik dan mulia di kalangan para pelajarnya.
 • Mengadakan kelas-kelas tambahan dan pemulihan bagi para pelajar yang
  lemah.
 • Menghadiri kursus-kursus tertentu yang dikendalikan oleh sekolah, Pejabat Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia.
 • Menghadiri mesyuarat mesyuarat yang diadakan oleh Ketua Panitia.
 • Mengawasi ujian dan peperiksaan yang diadakan dengan penuh perhatian untuk mengelakkan penyelewengan.
 • Menilai pencapaian akademik pelajar dan mengesan segala kelemahan dan kekuatan bagi tujuan untuk meningkatkan lagi prestasi pengajaran dan
  pembelajaran.
 • Melaksanakan tugas-tugas lain yang yang diarahkan oleh Guru Besar atau Pengetua dari semasa ke semasa.
 • Lain-lain yang berkaitan
Sumber : Cikgu Ramlah

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home